Kontakta oss

Adress
Smedjeviksvägen 10 a B
00200 Helsingfors

Ungdomsgården Drumsö finns på Smedjeviksvägen 10 aB, i samma byggnad som finska ungdomsgården Apaja, Drumsö bibliotek och Daghemmet Sälen. Ingången till Ungdomsgården finns i andra ändan av huset på parkens sida.

Verksamhetsledare, Helsingfors svenska ungdomsarbetsenhet
Rufus Wahén
Rufus.Wahen@hel.fi
Tfn: 040-63 28 714

Telefon

(09) 310 29260
(040) 334 8087

e-post
ungdomsgarden.drumso@hel.fi

Ungdomsgården Drumsö i sociala medier :

Facebook267839Twitter