Det öppna daghemmet Tallen

Öppna daghemmet Tallen

På det Öppna daghemmet Tallen träffas barn i åldern 0-6 år tillsammans med sina vårdare för att umgås, dricka kaffe, leka, sjunga och spela.
Kaffeservering med tilltugg. Programmet och serveringen är gratis för medlemmar i Folkhälsan på Drumsö r.f. (övriga 3 € /familj).

Adress:
Smedjeviksvägen 10 a B (Bibliotekshuset på Drumsö)
00200 Helsingfors
Öppet: tisdagar 9:30-12:30 och fredagar kl. 9.30-12:00

Det finns parkeringsplatser på gården och längs Smedjeviksvägen.
Vagnar kan lämnas utanför D-ingången eller under tak utanför B-ingången.

Arrangör: Folkhälsan på Drumsö r.f.
Ifall du vill bli medlem i föreningen och stöda verksamheten samt delta gratis kan du göra det här: https://www.folkhalsan.fi/foreningar/bli-medlem/

Följ Tallens Facebook-sida: https://www.facebook.com/groups/1408993306074761/