Ungdomsgårdarna stänga tills vidare fr.o.m. 18.3.20

Helsingfors ungdomsservice stänger alla sina verksamhetsställen från och med 18 mars. Våra ungdomsarbetare är ändå på jobb. Du kan träffa oss på gatorna och umgås med oss på sociala medier. Ta modigt kontakt!

Instagram: ungdomsgardendrumso

E-post: ungdomsgarden.drumso@hel.fi

Stella: 040 5772647, stella.kurten@hel.fi

Macke: 040 1781587, marcus.lofhjelm@hel.fi