Det öppna daghemmet Tallen

Det öppna daghemmet Tallen

Till det öppna daghemmet Tallen är alla barn från 0 år och uppåt välkomna tillsammans med sina vårdare.

Avgift: 3 €/besök/familj + medlemsavgift 20 €/år.
Verksamheten leds av Susanna Isaksson och Anna Stoltzenberg.

Adress:
Smedjeviksvägen 10 a B (Bibliotekshuset på Drumsö)
00200 Helsingfors
Öppet: tisdagar och fredagar kl. 9.30-12.30

Program:
Baby- och Barnrytmik kl. 10.30
Sångerna, som sjungs till ackompanjemang av gitarr åskådliggörs med hjälp av handdockor och annan rekvisita.
Lek och rörelse
Sagostunder, pyssel, lekar, rim o ramsor
Kaffe- och saftservering, smörgåsar med goda pålägg
Trevlig samvaro

Kontakt:
Närmare information tisdag och fredag, mobiltelefonnummer: 040-530 7390 (kl. 9.30-12.30)

Sjung med Sussi och Bomsi från öppna daghemmet Tallen!
Vi besöker gärna ert daghem med vår barnrytmik (måndag/onsdag förmiddag).

Kontaktuppgifter
Susanna Isaksson, (tisdagar och fredagar kl. 9-13) tel. 050 5609157