Det öppna daghemmet Tallen

Det öppna daghemmet Tallen

Till det öppna daghemmet Tallen är alla barn från 0 år och uppåt välkomna tillsammans med sina vårdare.

Avgift: 3 €/besök/familj + medlemsavgift 20 €/år.

Adress:
Smedjeviksvägen 10 a B (Bibliotekshuset på Drumsö)
00200 Helsingfors
Öppet: tisdagar 9:30-12:30 och fredagar kl. 9.30-12:00

 

Familjecafe med trevlig samvaro

Arrangör: Folkhälsan i Drumsö

 

Följ oss på Facebook ”Öppna daghemmet Tallen”